Jak banky zjišťují bonitu před poskytnutím úvěru či hypotéky?

bonita hypotéka

V bankovním světě narazíte na celou řadu obchodních a právních termínů, přičemž velice skloňovaným pojmem je i bonita klienta, respektive žadatele. V okamžiku, kdy požádáte o některý z úvěrových či hypotečních produktů, si banka prvně prověří vaši bonitu, tedy schopnost a ochotu splácet závazky. Co všechno při takovém procesu banky posuzují? Právě na to se podíváme v následujících řádcích.

Co je bonita?

Bankovní společnosti se poskytnutím úvěru vystavují riziku, že dlužník neuhradí své splátky řádně a včas. Protože hlavním cílem snad každé banky je udržet si solventnost a stabilitu, snaží se proti ztrátám z úvěrového rizika nějakým způsobem zajistit a chránit se před nimi, a proto se zavedlo hodnocení bonity žadatelů.

Bankovní úvěr zpravidla dostanou pouze ti klienti, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že poskytnutý úvěr splatí. Právě v takovém případě se mluví o bonitních klientech. Jelikož už víte, co je bonita, ještě byste se měli dozvědět, podle čeho si banka takovou bonitu zjišťuje a co všechno bere v potaz.

Podle čeho banka bonitu zjišťuje?

Banka u žadatele posuzuje předpokládanou schopnost splácet úvěr za pomoci takzvaného scoringu. Čím vyšší je bonita, tím nižší je úroková sazba. Bonita klienta je ovlivněna hned několika faktory. V první řadě se banka dívá na osobní údaje, jako jsou věk (čím starší, tím je bonita horší), pohlaví, dosažené vzdělání, zaměstnání, rodinný stav, počet dětí (čím méně závazků, tím lepší) a podobně.

Dále jsou pro banku důležité příjmy žadatele, přičemž nestačí pouze prokázat, že nějaké příjmy máte. Často banku zajímá, zda se jedná o trvalý pracovní poměr, příjmy ze samostatně výdělečné činnosti či z pronájmu, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, sociální dávku a podobně. Jestliže jste zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, ideální je, pokud máte smlouvu na dobu neurčitou.

V neposlední řadě se banka zajímá o vaše pravidelné výdaje, tedy výši nájemného, pojistky, splátky leasingu, alimenty či další úvěry. Jakmile do vyhledávače zadáte například „bonita hypotéka“, přečtete si spoustu informací o tom, co musíte splnit, abyste hypotéku vůbec dostali.

Banka nahlíží do úvěrových registrů

Samozřejmě ještě banka zohledňuje vaši úvěrovou historii a platební morálku. Právě k posuzování dané oblasti používá úvěrové registry, z nichž se dozví, zda jste se někdy opozdili na splátkách úvěrů či leasingu, jestli jste platili pozdě faktury mobilním operátorům a podobně.

V českém prostředí existují tři registry, do nichž banky nahlížejí před poskytnutím hypotéky či jiného úvěru, a to Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a SOLUS.

Jak vyřešit nedostatečnou bonitu?

Jakmile vám banka oznámí, že pro ni nejste bonitní klient, nemusíte hned házet flintu do žita, neboť existuje řešení takové situace. Pomůže vám spolužadatel či ručitel, jenž bude vystupovat jako spoludlužník a za splácení úvěrového závazku bude stejně zodpovědný jako vy. Banka posoudí nejen vaše příjmy, ale i spoludlužníka, a tím pádem můžete svou bonitu výrazně zvýšit.

[kkstarratings]

Napsat komentář