Co to je anuitní splátka a z čeho se skládá?

Anuitní splátky

Splácíte hypotéku či spotřebitelský úvěr? Pak jste se zřejmě již setkali s pojmem anuitní splátka. Pojďme si tento pojem z bankovního slovníčku trošku objasnit. 

Anuitní splátka patří mezi nejčastější způsoby splácení nejen hypotečních úvěrů, ale i jiných bankovních produktů. Jedná se v podstatě o konstantní platbu stanovenou pro určité období tvořenou splátkou jistiny a úroků, kterou je čerpatel úvěru zavázán pravidelně hradit.

Jak se anuitní splátka vypočítává?

Výpočet anuitní splátky probíhá během sjednávání úvěru (hypotéky) v bance a používá se při něm jasně daný matematický vzorec (na internetu hledejte pod odkazem anuitní splátka vzorec), ve kterém je půjčená částka násobena poměrem mezi úroky a jistinou.

Výše anuitní splátky

Zatímco samotná anuitní splátka úvěru zůstává pro předem dané období neměnná, poměr mezi úrokem a splátkou jistiny, jíž se v bankovním světě říká úmor, je už pohyblivý s tím, že nejvyšší je v počátečních měsících splácení a postupem času se snižuje.

Fixace úrokové sazby

Úrokovou sazbu je možno si nechat zafixovat. U hypotečních úvěrů se většinou jedná o dobu nepřesahující pěti let, ale za určitých okolnosti je možná i fixace delší, a to až do deseti let. V tom případě ale nečekejte tak výhodnou sazbu jako u fixace pětileté.

Fixace a výše anuitní splátky

Po dobu fixace úrokové sazby se výše anuitní splátky nemění. Na rozdíl od poměru splátek a jistiny – na začátku splácení úvěru klient splácí úrok oproti jistině, který se ovšem postupně snižuje, až jistina bude tvořit vyšší část splátky.

Co má vliv na výši úroků a splátky jistiny

Samotnou výši úroků a splátky jistiny v anuitní splátce ovlivňuje řada faktorů, jako jsou délka splatnosti úvěru a s ní spojený počet uskutečněných splátek, úroková sazba a samozřejmě výše úvěru jako takového.

Příklad splátkového kalendáře

Pojem splátkový kalendář je zamýšlená pravidelná částka, která je klientem jednou za měsíc odváděna bance. Její výši má klient renomovaných bankovních domů možnost do značné míry ovlivnit – samozřejmě po dohodě s bankou.

Čím déle půjčku budete splácet, tím za ni víc zaplatíte

Uvědomte si, že čím nižší částky budete hradit, tím se vám splácení úvěru protáhne. A tím více také bance odvedete. V reálu tedy úvěry na dlouhé období bývají nejdražší. Nejlevnější půjčky a úvěry pak samozřejmě jsou ty splacené v pokud možno co nejkratší době.

Výpočet pravidelné splátky

Sami si předem spočítejte, jak vysokou částku budete schopni každý měsíc hradit. Od svých příjmů jednoduše odečtěte veškeré výdaje spojené s nájmem, platbami za energie, leasingovými splátkami, platbami za pojištění, ale i celkovým provozem vaší domácnosti. Zařadit do nich nezapomeňte i náklady za stravu, ošacení, hygienické potřeby, kroužky svých dětí a podobně. A samozřejmě si nechejte určitou rezervu. Zbytek, půjde-li vše tak, jak má, budete moci použít pro splátku hypotéky.

[kkstarratings]

Napsat komentář