Spirometr pomáhá vyšetřit aktuální funkci plic pacienta

V dnešní době koronavirové pandemie je přístroj spirometr, který umí vyšetřit funkci plic pacienta, ještě důležitější a žádanější než kdy jindy. Spirometr dovede zaznamenat pacientovo dýchání do podoby grafu znázorňujícího objem pacientových plic v závislosti na času.

Spirometr patří mezi důležité přístroje praktického lékařství a je určen pro diagnostiku. Profesionální spirometry se vyrábí jako ruční, přenosné i stolní. Umí vyšetři nejen dospělé pacienty, ale i ty dětské. Tyto přesné přístroje pak přenáší data do počítače k dalšímu zpracování. Vyšetření spirometrem je často spojené s oxymetrií. Ta měří okysličení krve, konkrétně saturaci hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem.

Vyšetření spirometrem je poměrně jednoduché

Pacient si vloží do úst náustek spirometru za současného znemožnění dýchání nosem (nos se sepne kolíčkem). Tím pádem se veškeré nádechy a výdechy realizují výhradně ústy. Následně je nutné do přístroje naplno vdechnout a vydechnout. Takto jednouché měření svedou provést často i samotní pacienti (používá se kapesní spirometr). Může jej provádět praktický lékař i odborník.

Spirometr se řadí mezi zdravotní pomůcky. Jeho použití při diagnostice pomáhá včas odhalit vážná onemocnění, ale též sledovat průběh onemocnění či hodnotit úspěšnost léčby. Ke spirometru si je dobré pořídit i některé doplňky. Jde o antibakteriální/antivirální filtry MIR. Dalším důležitým doplňkem jsou jednorázové turbínky včetně náustku FlowMIR.

Spirometry nabízí firma All CB s.r.o.

Různé typy spirometrů, lékařských i ručních, pořídíte ve specializovaném e-shopu zaměřeném na prodej a servis zdravotnické techniky All CG s.r.o. K dispozici jsou ruční, stolní i kufříkové spirometry. Společnost dále prodává potřeby pro rehabilitaci, praktické lékařství, pro kardio, internu a gynekologii, sterilizační pomůcky pro chirurgii i zdravotní nábytek pro stomatologii.