Rekvalifikace Brno zvýší vaši hodnotu na trhu práce

Kancelářská práce na stříbrném PC a mobilu

Pokud jste v situaci, že jste dostali výpověď z pracovního poměru či dlouhodobě nemůžete na trhu práce najít uplatnění, je nasnadě zvážit možnost rekvalifikace. Jejím cílem je buď prohloubení vašich stávajících znalostí a dovedností, nebo jejich rozšíření. Tato forma profesionálního vzdělávání dokáže efektivně nastartovat vaši kariéru.

Co vám rekvalifikační kurzy přinesou?

Rekvalifikace Brno vám nabízí ideální příležitost, jak zvýšit vaše možnosti uplatnění na trhu práce, kde leckdy panuje tvrdá konkurence. Zkušení lektoři vás seznámí s nejnovějšími trendy v daném oboru, čímž získáte nejen teoretické znalosti, ale též praktické zkušenosti, jež můžete ihned aplikovat v praxi. Rekvalifikace má rovněž značný vliv na psychiku a sebedůvěru. Právě nízké sebevědomí je jednou z příčin, kvůli níž nemůžete najít vysněnou práci, neboť si dostatečně nevěříte. To se podepíše na přijímacím pohovoru, kde nebudete působit důvěryhodně a profesionálně. V neposlední řadě se seznámíte s novými lidmi, navážete přátelství, vyměníte zkušenosti a konečně vezmete pracovní kariéru do vlastních rukou.

Zaměřeno na praxi

Jedním z poptávaných programů je rekvalifikační kurz v účetnictví. Ten je dále rozdělen na daňovou evidenci, podvojné a mzdové účetnictví. Pro jeho absolvování stačí splnit několik podmínek. Ke kurzům účetnictví není zapotřebí prokazovat zdravotní způsobilost, u kurzů stačí výuční list vyjma kurzu Daňový specialista, kde je nutná maturita.. Výuka je zaměřena z větší části na praktickou část, abyste si nabyté vědomosti lépe osvojili. Jakmile rekvalifikační kurz úspěšně dokončíte, obdržíte oficiální osvědčení o rekvalifikaci včetně akreditačního čísla vydaného MŠMT ČR s neomezenou celostátní platností. Rovněž vám ho uznají i v okolních státech. Tento dokument lze poté použít jako součást podkladů pro získání živnostenského oprávnění pro účetní profesi.