Na moderní novostavby patří vazníkový krov

Tradiční tesařské krovy, zejména u střech o sklonu od 20 do 30° bez obytného podkroví, na moderních stavbách, nahradily tzv. vazníkové krovy. Tento krov je mnohem méně náročný na lidskou práci, ale i na finance.

Vazníkové krovy jsou ve srovnání s tradičními tesařskými krovy konstrukčně velice lehké. Sice si pak v podkroví neužijete výhled na trámy, ale o pohled na ty nové i tak obvykle nestojíme a povětšinou je zakryje zateplení. Pokud tedy neděláme to nad krokve. Vazníkové krovy se navíc realizují u staveb bez obytného podkroví.

Obvykle vazníkový krov poznáme při pohledu na stavbu okamžitě. Krovy jsou vlastně prostorově ztuženou konstrukcí z prefabrikovaných dílů. Těmi jsou dřevěné hranoly z tenkého řeziva spojené styčnými deskami. Jde o tzv. příhradové vazníky.

Vazníkové krovy se navrhují na míru konkrétního domu. Vyrábí se pak ve specializované firmě na vazníky. Následně se přivezou na stavbu, osadí pomocí jeřábu a smontují.

Kdy je vhodné vsadit na vazníkový krov?

Především tehdy, když tlačíme na cenu stavby, ale i rychlost stavby. Jejich montáž je běžně záležitostí jednoho dne a cena je, jak již bylo zmíněno, nižší než u tradičních tesařských krovů. Perfektně se vazníkové krovy uplatní u složitých střech s přesahy, oblouky, valbami apod. To pak můžete ušetřit až 50 % ceny.

U vazníkových krovů jsou mnohem menší požadavky na nosnost zdí a základů domu. Vazníky se chovají dobře i v prostoru. Vlastně do něj nezasahují, protože konstrukce nepotřebuje podpůrné trámy. Přitom dokážou překlenout bez nosných zdí a sloupů 8 až 10 metrový prostor.

Nevýhodou ve srovnání s tesařskými krovy je nemožnost využití pro obytné podkroví a rovněž možnost použití pouze u střech se sklonem nad 20°. Kdo tedy chce ihned nebo v budoucnu využívat podkroví jako obytné, musí zůstat u tradičního tesařského krovu. Podkroví s vazníky lze používat pouze jako odkládací prostory.