Kalibry

Kalibr je měřidlo na porovnání a kontrolu vnějších a vnitřních rozměrů a tvarů. Kontroluje,  zda měřený výrobek odpovídá či neodpovídá stanoveným požadavkům. 

Kalibry a jejich použití

U použití kalibrů oceníme především jejich jednoduchost a rychlost. Kalibry m42x1,5 vám ušetří finance, protože během několika okamžiků zjistíte, zda daný výrobek odpovídá či neodpovídá stanoveným parametrům. Kalibry také dokáží odhalit odchylky a nepřesnosti, což má příznivý vliv na zlepšení kvality výroby. Nejčastější použití kalibrů je ve strojírenství. Kalibry jsou většinou vyrobeny z otěruvzdorné kalené oceli s malou tepelnou roztažností nebo ze skla. 

Postup při použití kalibrů

Použití kalibrů je velmi jednoduché. Stačí vložit výrobek do otvoru kalibr m42x1,5 a okamžitě zjistíme, zda má či nemá požadované parametry. Kalibry také dokáží rozeznat odchylky i v řádech setin či tisícin milimetrů. 

Různé druhy kalibrů

Rozlišujeme několik druhů kalibrů dle jejich tvarů a způsobu použití.

Závitové kalibry

Tyto kalibry používáme na hledání odchylek vnějších i vnitřních závitů. Na českém trhu je možnost výběru různých velikostí s nástavnými kroužky pro větší flexibilitu a pohodlnost. Díky jejich variabilitě je možné nasadit více velikostí kroužků na jeden kalibr a zkontrolovat tak závity různých rozměrů.

Válečkové kalibry

Tyto kalibry se používají na porovnání vnitřního průměru a vnitřních rozměrů daného výrobku. Rozlišují se na jednostranné a oboustranné. Oboustranný má dobrou a zmetkovou stranu, jednostranný může být ve variantě pouze jednoho rozměru, nebo jsou na jedné straně rozměry oba, kdy zmetkový rozměr navazuje na dobrý.

Třmenové kalibry

Použití třmenových kalibrů je pro kontrolu vnějších rozměrů. Slouží pro kontrolu celého produktu, jeho délky, šířky a průměru. Mohou být ve variantě oboustranné či jednostranné. S jednostranným kalibrem je měření rychlejší, protože se nasouvá na součást pouze jednou. Kdy dobrá součást projde pouze první částí kalibru, zmetková i druhou nebo neprojde vůbec. Nastavitelný kalibr se používá velmi zřídka, protože u něj hrozí riziko změny nastavení při jeho častém používání.