Jaké existují možnosti ochrany před požárem?

Staré přísloví říká, že lepší než se stěhovat je vyhořet. Každý, kdo vyhořel, ale potvrdí, že je značně nadnesené. Zkrátka co by ti, kterým oheň vzal veškerý majetek, dali za to, kdyby se raději mohli přestěhovat.

Požár patří mezi živelné katastrofy, před nimiž je vhodné se patřičně chránit. Možností existuje hned několik. My se v tomto článku zaměříme na nemovitosti.

Ochrana před požárem v bytových domech a výrobních halách

Jak v bytových domech, tak i ve výrobních halách a dalších provozovnách jsou základem ochrany proti požáru protipožární dveře. Jejich hlavním úkolem je, aby požár v podstatě zastavily. Aby se oheň, který zuří před dveřmi, nerozšířil do prostor za nimi. A to platí oboustranně. Hoří-li v bytě, zabraňují protipožární dveře rozšíření požáru z bytu, a hoří-li na chodbě, jejich úkolem je zabránit rozšíření požáru do bytu.

Plné ocelové a prosklené

Nejčastěji používané jsou protipožární dveře plné ocelové. Možné ale jsou i prosklené protipožární ocelové dveře, ať již výřezové nebo rámové. Dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, vnitřním ocelovým rámem a výplně ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti). Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou.

Bezpečnostní a protipožární ocelové stěny

V panelových a bytových domech lze doporučit bezpečnostní protipožární dveře, které navíc spolu s požárem ochrání i před nezvanými hosty. Do míst, kde je nedostatečná odstupová vzdálenost mezi objekty nebo při oddělení požárního úseku, jsou vhodné protipožární ocelové stěny, ať již pevné, nebo s jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi.

Protipožární ocelová vrata

Do velkých provozoven, hal, autoservisů a skladů patří protipožární ocelová vrata. Jedná se o otočné požární dveře určené pro osazení do systémové požární ocelové zárubně nebo ocelové rámové zárubně s křídlem tvořeným masivním ocelovým rámem s vloženou izolací, vyztuženým ocelovými příčkami a dělicími profily.

Montáž protipožárních dveří je vhodné svěřit specializované firmě. Jedině tak si můžete být stoprocentně jisti, že budou fungovat tak, jak mají.