Těhotenství a mateřství: Máte právo na peněžitou pomoc v mateřství?

Jste žena, která se chystá na těhotenství a mateřství? Přinášíme vám rady a tipy, které byste měla znát, aby váš odchod na mateřskou proběhl co možná nejjednodušeji.

Máte právo na peněžitou pomoc v mateřství?

Mateřská dovolená je obdobím určeným pro péči o novorozence. V České republice může být mateřská dovolená dlouhá až 28 týdnů, přičemž je možné ji rozdělit mezi matku a otce dítěte. Nástup na mateřskou nastává nejčastěji 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, může však být upraven dle dohody mezi těhotnou ženou a jejím zaměstnavatelem na dobu kratší než 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.

Pokud jste zaměstnankyní s platnou pracovní smlouvu, vzniká vám automaticky nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jestliže se účastníte na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou.

Jestliže pracujete jako OSVČ, nárok na mateřskou vám vzniká pouze v případě splnění následujících podmínek:

l Platba nemocenského pojištění (v případě OSVČ jde o dobrovolnou platbu) po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou, z nichž alespoň 180 kalendářních dní byla platba odváděna jako OSVČ v posledním roce před nástupem na mateřskou.

l Povinnost účasti na nemocenském pojištění k datu nástupu na mateřskou nebo trvání tzv. ochranné lhůty ze skončeného nemocenského pojištění.

Pokud jste nezaměstnaná, ale registrovaná na úřadě práce, můžete získat peněžitou pomoc v mateřství, pokud je za vás odváděno zdravotní pojištění.

Jaká bude výše vaší mateřské?

Pokud jste zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, výše vaší peněžité pomoci v mateřství bude 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jestliže jste OSVČ, poté se výše vaší mateřské dovolené odvíjí od výše posledních 12 plateb záloh na nemocenské pojištění před měsícem nástupu na mateřskou dovolenou. Maximální měsíční výše platby nemocenského pojištění se odvíjí od posledního podaného přehledu na Českou správu sociálního zabezpečení. Výši peněžité podpory v mateřství není možné ovlivnit.

Výše peněžité podpory v mateřství pro ženy registrované na úřadě práce je taktéž 70 % z denního vyměřovacího základu a vychází z předchozích příjmů těhotné ženy.

Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na tým zkušených právníků, kteří vám pomohou vyřešit vaši konkrétní situaci.