Jaký je rozdíl mezi měřidlem a kalibrem?

Obsah článku

Ve strojírenství se používají různé nástroje, které usnadňují výrobu, zefektivňují práci a zabraňují zmetkovosti. Současný trh je rozmanitý a nabízí nepřeberné množství takových pomůcek, přičemž každá se používá k jinému účelu. Většinou si laická veřejnost plete rozdíl mezi měřidly a kalibry. V následujících řádcích vám proto prozradíme, čím se od sebe odlišují a k jakým úkonům se využívají.

Pokud je ve vašem výrobním podniku kladen obrovský důraz na přesnost a vysokou jakost, bez měřidel a kalibrů se rozhodně neobejdete. Vybrat si můžete z nepřeberného množství druhů měřidel – mikrometrická i posuvná měřidla, výškoměry a hloubkoměry. Stejně tak se vám nabízí celá řada kalibrů, jejichž výčet najdete na stránce https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/.

Měřidla

Jak už samotný název napovídá, měřidla jsou určena k měření výrobků. Jsou vysoce přesná, vyznačují se dlouhou životností a nabízí širokou paletu měřících rozsahů. Některá měřidla se vyrábějí na míru, protože u nich jsou žádoucí specifické parametry. S takovými měřidly se pak pracuje na speciálních projektech.

Kalibry

Jako další se potřebují při výrobě kalibry, což jsou také měřidla, ale jen porovnávací. Jejich úkolem je kontrolovat, jestli vyrobený produkt odpovídá předepsaným parametrům. Pomocí kalibru se měří vnější a vnitřní tvary, a potom se porovnává, zda rozměr souhlasí s požadavky. Jedná se o rychlou kontrolu toho, zda je výsledek v pořádku, nebo naopak zmetkový.

Kalibry jsou v různých tvarech, zpravidla však mají dvě strany, a to správnou a zmetkovou, která bývá kratší. Dále se kalibry rozdělují na závitové a válečkové. Pokud hledáte specialistu na kalibry a měřidla, podívejte se do pestrého produktového portfolia společnosti Michovský – TOOLS s.r.o. anebo na stránky https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/.