E.ON Energy Globe: Podívejte se na inovativní ekologické projekty, které můžete podpořit

I v letošním roce se koná prestižní soutěž E.ON Energy Globe zaměřená na oblast ekologie, v rámci které se představily inovativní projekty, jejichž cílem je zlepšení životního prostředí a šetření energií. Soutěž se koná každoročně od roku 2008 a přilákala už 3 339 soutěžících, přičemž vítěz potom reprezentuje Českou republiku na světovém finále. Hlasujte tedy pro smysluplný a nadějný nápad. Finalisté jsou už známí.

Původně bylo nominováno 165 zajímavých projektů, z nichž se vybrala finálová šestice, ze které veřejnost vybere vítěze. Hlasování probíhá do konce září, a to prostřednictvím oficiální webové stránky E.ON Energy Globe.

Finálová šestice

První finalistou je energeticky nezávislá obec Kněžnice, která si zakládá od roku 2006 na energetické soběstačnosti. Středočeská obec má vlastní bioplynovou stanici i centrální zásobování teplem s výtopnou na dřevní štěpku a slámu. V současné době se zaměřuje na vytápění pro nově realizovanou lokalitu s dvanácti rodinnými domy. Kněžnice má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, což se podařilo, a poskytnout obyvatelům levné teplo.

Dalším finalistou je biotechnologický startup Myco, který veřejnosti představil obalový materiál z hub, a tím se rázně postavil proti jednorázovým obalovým plastům. Myco se snaží vyměnit třeba pěnový polystyren používající se jako výplň v balících za přírodní materiál z houbového mycelia či odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Poté je možné takový materiál kompostovat a využít jako hnojivo.

Třetím uchazečem je projekt Savee zabývající se úsporným řízením osvětlení, přičemž za řešením stojí společnost Nikatron, která chce zamezit plýtvání energií v postavených budovách. I ve starších nemovitostech je tak možné optimalizovat svícení (i další spotřebiče) a výrazně ušetřit na energiích.

Čtvrtým finalistou se stala obec uvnitř města, a to Biotop raků v Rokycanech, kdy se někdejší betonové koryto Rakovského potoka proměnilo v půvabný park lákající na rekreaci. Úpravou dané oblasti na odpočinkovou část se výrazně zlepšily životní podmínky pro vzácného raka kamenáče, který tady žije. Pro vytvoření podloží nového koryta potoka se navíc použily původní betonové tvárnice, a tím se eliminovalo množství odpadu.

Pátým finalistou se stala severomoravská obec Rybí s promyšleným a sofistikovaným systémem 190 samostatných domovních čističek odpadních vod. Zařízení jsou napojená na centrální dispečink, který monitoruje kvalitu vyčištěné vody. Obec plánuje rozšířit systém ještě o kalové hospodářství a ukazuje názorný příklad toho, že je možné snadno čistit odpadní vody, aniž by se muselo investovat do drahých technologií.

Šestici uzavírá společnost Wienerberger se svou fotovoltaikou integrovanou do střešní krytiny. Pracuje dlouhá léta na realizaci inovativního nápadu a solární modul zabudovává do krytiny, aniž by došlo k narušení estetiky střechy. Takovou krytinu by bylo možné využití třeba u historických budov.

Vidíte, že ekologická soutěž má vskutku pestrou šestici finalistů, a tak bude opravdu těžké vybrat jednoho vítěze.

Ochrana přírody je důležitá

V posledních několika letech je ochrana přírody velice diskutované téma. V letošním roce se do soutěže zapojila i veřejnost, protože rozhodovala o divoké kartě, kterou dostala právě poslední zmíněná společnost Wienerberger. Hodnocení se zúčastnila odborná porota, kterou tvořili i zástupci Akademie věd. Porota vybrala pět finalistů a veřejnost rozhodla o tom šestém.

Vítěz získá hlavní cenu 300 tisíc korun, ale zkrátka nepřijdou ani další soutěžící, protože ještě se budou udělovat ocenění od různých partnerů soutěže.